L'agricultura regenerativa per produir Oli d'Oliva Verge Extra

Què és per nosaltres l'agricultura regenerativa?

Entenem l’agricultura regenerativa com una recerca de l’equilibri perdut. És tornar a tenir una finca equilibrada, amb un subsol i amb una flora bacteriana viva i potent que pugui descompondre la matèria orgànica que hi posem. Treballem per un sol amb biodiversitat que ens ajudi a mantenir el sistema de forma natural.

Aquestes son, per nosaltres, les principals característiques de l’agricultura regenerativa i el que busquem al realitzar-la.

Salut del sòl

Cicles tancats de nutrients

Conservació de l’aigua

Biodiversitat

Pasturatge regeneratiu

Gestió del paisatge

Salut del sòl

L’agricultura regenerativa posa èmfasi en pràctiques que milloren l’estructura i la biodiversitat del sòl. Això inclou cobrir el sòl amb matèria orgànica, compostatge i la sembra de cultius de cobertura. Aquestes pràctiques ajuden a millorar l’estructura del sòl, augmentant la seva capacitat de retenció d’aigua i nutrients, i promouen l’activitat microbiana beneficiosa.

Per mantenir un bon equilibri, compostem els fems que adquirim amb bacteris. Afegim una gran quantitat de bacteris per afavorir la seva proliferació, els humitegem per augmentar la humitat i els acumulem per augmentar la temperatura. Això accelera el procés de compostatge dels fems, resultant en un compost molt més ric per a la terra una vegada és aplicat als camps.

A més, fa més de 25 anys que no practiquem la llaurança a la finca. Aquesta pràctica ajuda a evitar la pèrdua de sòl per erosió i pluges, i contribueix a recuperar l’estructura natural del sòl. Les plantes que creixen al voltant dels arbres, amb les seves arrels, contribueixen a airejar el sòl, deixant-lo més tou i esponjós.

Per completar aquest cicle, apliquem probiòtics als arbres tres vegades a l’any. Aquests probiòtics acaben arribant al sòl i s’uneixen als bacteris afegits al compost. Això augmenta significativament la vida bacteriana del sòl de la finca, millorant la descomposició de la matèria orgànica i, per tant, l’alimentació dels arbres. Un millor subministrament d’aliments fa que els arbres siguin més resistents a les plagues i les malalties. Les cromatografies que realitzem ens permeten seguir l’evolució de la vida al sòl, confirmant que estem avançant en la direcció correcta.

Cicles tancats de nutrients

La fertilització orgànica i el reciclatge de nutrients són components clau de l’agricultura regenerativa als olivars. Això implica l’ús d’adobs orgànics, compost i altres materials orgànics per millorar la fertilitat del sòl i reduir la dependència dels fertilitzants químics.

El compost, enriquit amb bacteris, és essencial per mantenir l’equilibri necessari. Els arbres per si sols no poden absorbir directament els nutrients dels fems, necessiten que aquests siguin descompostos en una forma que les arrels puguin absorbir i utilitzar. És aquí on intervenen els bacteris, responsables de descompondre els fems. Durant anys, aquests bacteris han estat ignorats, ja que els fertilitzants químics proporcionaven nutrients directament absorbibles per les plantes. Ara estem recuperant aquests bacteris, restaurant la vida bacteriana al sòl. Encara que aquesta feina sigui lenta i laboriosa, és molt gratificant.

A més, apliquem manualment 1 kilogram de farina de roca a cada arbre. Aquesta farina, un subproducte de les pedreres, és rica en minerals que ajuden a augmentar el rendiment dels arbres. A més, aquests minerals milloren significativament el sabor de l’oli.

Conservació de l'aigua

La gestió sostenible de l’aigua és crucial per a la producció d’oliveres, especialment en àrees on l’aigua és un recurs escàs. L’agricultura regenerativa inclou pràctiques com la captació i emmagatzematge de l’aigua de pluja, l’ús eficient del reg i la gestió de l’escorrentia per conservar i protegir els recursos hídrics.

Un sòl amb més matèria orgànica té una capacitat d’emmagatzematge d’aigua considerablement superior. A més, les arrels de les plantes que no llaurem ajuden a reduir el corrent superficial de l’aigua, permetent una millor infiltració i un accés més profund al sòl. Aquestes pràctiques són crucials en la lluita contra el canvi climàtic i la profunda sequera que estem vivint.

Biodiversitat

Fomentar la biodiversitat dins i al voltant dels oliverars pot contribuir a promoure la salut de tot l’ecosistema i augmentar la resistència a malalties i plagues. Aquest objectiu es pot assolir mitjançant la sembra de cultius complementaris, la creació de corredors ecològics i la instal·lació d’hàbitats per a la fauna silvestre.

Pasturatge regeneratiu

El pasturatge regeneratiu és una tècnica que imita els patrons de pasturatge naturals dels ecosistemes primitius utilitzant el bestiar. Aquest es desplaça regularment a través de les pastures, reproduint els patrons de migració dels animals salvatges i permetent la regeneració natural de la vegetació.

Des del 2013, tenim un ramat d’ovelles que pasturen sota els arbres, amb el que aconseguim diversos beneficis. Aquestes ovelles es nodreixen de l’herba que creix sota els arbres i també consumeixen els brots que emergeixen dels troncs, la qual cosa ens evita haver de retallar-los manualment. A més, aquesta pràctica contribueix a capturar carboni i redueix la nostra despesa en combustibles, ja que no necessitem fer ús de tractors ni altres maquinàries per mantenir la vegetació sota control.

Gestió del paisatge

L’agricultura regenerativa també contempla la gestió holística del paisatge, que inclou la integració de pràctiques com l’agroforesteria i la gestió de la vegetació per millorar la resiliència de l’ecosistema i promoure la diversitat biològica.

Per aconseguir-ho, ens basem en la permacultura, un sistema de disseny que s’inspira en els patrons i les relacions observades a la naturalesa per crear sistemes agrícoles sostenibles i autosuficients. Utilitza principis com la diversitat de cultius, la captació d’aigua de pluja, la gestió de la vegetació i la creació d’hàbitats per a la fauna silvestre per fomentar la regeneració dels ecosistemes agrícoles.

L’agroforesteria combina la producció d’arbres amb la producció de cultius o bestiar en la mateixa àrea. Els arbres poden proporcionar ombra, millorar la fertilitat del sòl, capturar carboni de l’aire i proporcionar hàbitat per a la fauna silvestre, alhora que es produeixen altres cultius o pastures sota la seva protecció.

Cultivant un futur sostenible i ecològic